äi1 - Suomen kielen ja kirjallisuuden perusteet

1 Johdanto

2 Tekstin osat

3 Lähteet

4 Kielenhuolto

5 Puheviestintä

6 Lukupäiväkirja

7 Kirjoittaminen

8 Itsearviointi ja palaute