BI2 - Ekologia ja ympäristö

Oppimispäiväkirja

1 Ekologian perusteet

2 Populaatioekologia

3 Eliöyhteisöekologia

4 Energian virtaus ja aineiden kierto ekosysteemissä

5 Kaupunkiekologia

6 Biodiversiteetti

7 Aineiden kiertotalous ja siihen liittyvät ympäristöongelmat

8 Ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys

9 Kurssitutkielma

Aineopiskelijan näyttöosuus

10 Lisämateriaalia

Kurssipalaute