BI4 - Ihmisen biologia

Oppimispäiväkirja

1 Ihminen eläinlajina

2 Ihmisen rakenteesta

3 Ihmisen elimistöjen rakenne ja toiminta

4 Hermosto, kemiallinen viestintä ja aistit

5 Lisääntyminen ja yksilönkehitys

6 Terveys

7 Koko kurssia koskevat arvioitavat tehtävät

AINEOPISKELIJAN NÄYTTÖOSUUS

Kurssipalaute