fy1 - Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä

1 Johdatus fysiikkaan

2 Mekaniikka ja vuorovaikutukset

3 Energia ja työ

4 Lämpöoppi

5 Aaltoliike ja ääni

6 Valo ja sähkömagneettinen säteily

7 Maa, Aurinko ja radioaktiivisuus

8 Sähkö ja sähköturvallisuus

9 Kertaus

Kurssipalaute