FY3 - Sähkö

Oppimispäiväkirja

1 SÄHKÖVARAUS, COULOMBIN LAKI, SÄHKÖKENTTÄ JA POTENTIAALI

2 Sähkövirta, sähköpari, resistanssi, Ohmin ja Joulen laki

3 Vastuskytkennät

4 Kirchhoffin lait

5 Kondensaattorit

6 Eristeet, johteet ja puolijohteet

7 Elektroniikan perusmittaukset

8 Arvioitavat tehtävät

Kurssipalaute