FY5 - Jaksollinen liike ja aallot

Oppimispäiväkirja

1 Tasainen ympyräliike

2 Värähtely

3 Aaltoliike

4 Ääni

5 Fysiikka ja lääketiede

6 Fysiikan mallit ja todellisuus

7 Arvioitavat tehtävät