GE1 - Maailma muutoksessa

Oppimispäiväkirja

1 Maantiede

2 Endogeeniset uhat

3 Myrskyt ja muut säähän liittyvät riskit

4 Ilmastonmuutos

5 Luonnonvarojen riittävyys

6 Ihmiskunnan riskejä

7 Riskialueet

Kurssipalaute