GE2 - Sininen planeetta

Oppimispäiväkirja

1 Johdanto

2 Maapallo avaruudessa

3 Ilmakehä

4 Tuulet

5 Vesikehä eli hydrosfääri

6 Ilmasto ja sää

7 Kasvillisuus ja maannos

8 Endogeeniset prosessit

9 Eksogeeniset prosessit

10 Yhteenveto ja maiseman tulkintaa

Aineopiskelijan näyttöosuus

Kurssipalaute