GE3 - Yhteinen maailma

Oppimispäiväkirja

1 Johdanto

2 Kulttuuri

3 Kehitys

4 Väestö

5 Kaupunkeja ja maaseutua

6 Luonnonvarat

7 Metsät

8 Ruoantuotanto

9 Energia ja kaivannaiset

10 Liikenne ja vuorovaikutus

11 Talouden globalisaatio

12 Maisemat ja aluesuunnittelu

Aineopiskelijan näyttöosuus

Kurssipalaute