HI1 - Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa

Oppimispäiväkirja

1 Mitä historia on?

2 Maanviljelyyn siirtyminen

3 Antiikki

4 Keskiaika

5 Uusi aika

6 Teollistuminen alkaa

7 Kulutusyhteiskunnan synty

8 Globaali talous ja tulevaisuuden haasteet

Kurssipalaute