KE2 - Ihmisen ja elinympäristön kemiaa

Oppimispäiväkirja

1 Ainemäärä ja konsentraatio

2 Orgaanista kemiaa: hiilen sidokset ja funktionaaliset ryhmät

3 Orgaanista kemiaa: yhdisteiden nimeäminen, yhdisteiden kaavat ja isomeria

4 Polymeerit

5 Esseetehtävä

Kurssipalaute