KE3 - Reaktiot ja energia

Oppimispäiväkirja

1 Kemiallinen reaktio

2 Reaktioyhtälön käyttö

3 Epäorgaaniset reaktiotyypit

4 Kaasujen ominaisuudet ja ainemäärä

5 Orgaaniset reaktiotyypit

6 Energian muutokset kemiallisissa reaktioissa

Kurssipalaute