MAA2 - Polynomifunktiot ja -yhtälöt

Oppimispäiväkirja

1 Polynomit

2 Ensimmäisen asteen polynomifunktio

3 Polynomien jakaminen tekijöihin

4 Toisen asteen potenssifunktio

5 Toisen asteen polynomifunktio

6 Korkeamman asteen polynomifunktio

7 Tekniset apuvälineet

8 Arvioitavat tehtävät

Kurssipalaute