MAA5 - Analyyttinen geometria

Oppimispäiväkirja

1 Itseisarvo

2 Pistejoukko koordinaatistossa

3 Suora tasossa

4 Ympyrä

5 Paraabeli

6 Tekniset apuvälineet

7 Arvioitavat tehtävät

Kurssipalaute