MAA6 - Derivaatta

Oppimispäiväkirja

1 Rationaalifunktio

2 Raja-arvo ja jatkuvuus

3 Derivaatta

4 Polynomifunktion kulku

5 Rationaalifunktion ja funktioiden tulon derivoiminen

6 Tekniset apuvälineet

7 Arvioitavat tehtävät

Kurssipalaute