MAY1 - Luvut ja lukujonot

Oppimispäiväkirja

1 Luvut, lukualueet ja peruslaskutoimitukset

2 Eksponenttiyhtälöt ja logaritmit

3 Prosenttilaskenta

4 Funktiot

5 Lukujonot

6 Tekniset apuvälineet

7 Arvioitavat tehtävät

Kurssipalaute