PS2 - Kehittyvä ihminen

Oppimispäiväkirja

1 Orientoidu kurssille

2 Kehitys elämänkaarella

3 Vuorovaikutteisuus kehityksessä

4 Fyysis-motorinen kehitys

5 Kognitiivinen kehitys

6 Emotionaalinen kehitys

7 Minuus ja minäkäsitys

8 Identiteetin kehitys

9 Toiminnanohjauksen kehitys

10 Psykososiaalinen kehitys

11 Sosialisaatio ja kulttuurierot

12 Kehityspsykologian tutkimus

13 Ylioppilaskoe ja jatko-opinnot

Arvioitavat tehtävät

Kurssipalaute