RUB12 - Hyvinvointi ja ihmissuhteet

Oppimispäiväkirja

1 INVENTERING OCH MÅLSÄTTNING

2 ORDKUNSKAP

3 LYSSNA OCH TALA

4 LÄSA OCH SKRIVA

5 Språkstrukturer

6 TRÄNA MERA

7 UTVÄRDERING

Kurssipalaute