RUB14 - Monenlaiset elinympäristömme

Oppimispäiväkirja

1 INVENTERING OCH MÅLSÄTTNING

2 ORDKUNSKAP

3 Lyssna och tala

4 LÄSA OCH SKRIVA

5 Språkstrukturer

6 Träna mera

7 Utvärdering

Kurssipalaute