RUB18 - Ruotsin nollakurssi

Oppimispäiväkirja

1 Lähtötaso, tavoitteet ja kielten opiskelusta

2 Tekstinymmärtäminen ja sanasto

3 Puhuminen ja kuunteleminen

4 Kirjoittaminen

5 Rakenteet

6 Itsearviointi