S21 - Tekstit ja vuorovaikutus

Oppimispäiväkirja

Alkutesti

1 Lukiossa opiskelun taitoja

2 Rakenteiden kertausta: sanaluokat ja verbit

3 Sanasto

4 Lauseenjäsennys

5 Puhuttu ja kirjoitettu suomen kieli

6 Tekstilajit ja tekstityypit

7 Tekstien lukemisen ja kirjoittamisen taitoja

8 Tiedonhaku ja lähdekritiikki

9 Kieliopin lisäharjoituksia