S23 - Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa

OPPIMISPÄIVÄKIRJA

1 Kaunokirjallisuuden lajit ja niiden ominaispiirteitä

2 Kielen kuvallisuus

3 Merkitykset teksteissä: viestien tulkitsemisen ja tuottamisen taitoja

4 Kaunokirjallisuuden päälajien tarkastelua

5 Suomalainen kirjallisuus ja suomalainen kulttuuri tutuksi

6 Tuntemattomat sotilaat

7 Tavoitteellinen kirjallisuuskeskustelu

8 Tekstien lukemista ja tulkintaa

9 Kielenhuoltoa

Kurssipalaute