TE2 - Ihminen, ympäristö ja terveys

Oppiminen ja vastaustekniikka

Oppimispäiväkirja

Alkutesti

1 Terveyden taustatekijöitä

2 Terveys elämänkulussa

3 Ihmissuhteet ja sosiaalinen tuki

4 Seksuaalisuus

5 Mielenterveys

6 Kriisit ja niiden kohtaaminen

7 Työhyvinvointi, -turvallisuus ja -ergonomia

8 Turvallisuus ja väkivallan ehkäisy

9 Media ja kulttuuriympäristö sekä terveysviestintä

10 Arvioitavat tehtävät

Kurssipalaute